Tridewie Fashion Center
Argonweg 24
1362 AA Almere-Poort
Algemeen
De gegevens op de website van Tridewie FC zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de producten en diensten die Tridewie FC uitvoerd. Tridewie FC spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken worden. Daarom kunnen aan de website en overige pagina's die deel uitmaken van de website geen rechten worden ontleend.


Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van Tridewie FC. De inhoud van de pagina's mag dan ook
Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Tridewie FC liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Tridewie FC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van deze hyperlinks
is dus voor eigen risico.

Privacystatement

Tridewie FC en aanverwante partners respecteerd de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over evenementen van Tridewie FC worden opgeslagen. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken per email, fax, telefoon, brief.
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficient mogelijke gebruik van deze website.
Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Tridewie FC is voor uw eigen rekening en risico. Tridewie FC sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Tridewie FC.

Toegang

Tridewie FC behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.
06-26120058
Schoenen
a b c d e f a b c d e f